PDF

Právní předpisy upravující exekuční řízení

 

  • Zákon č. 120/2001 Sb. - o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
  • Zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád
  • Zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  • Vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti
  • Vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora
  • Vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
 
joomla templateinternet security reviews

Hledej

Blue joomla template by internet security reviews